٧ FATAWA | fatwy

Kiedy złodziej może uniknąć kary?

Muhammad bin Salih Al-`Uthaimîn
(zm. 1421H – rahimahullâh)
źródło: Liqa’ Bab il Maftuh, 162

Jeśli złodziej okaże skruchę za swe kradzieże, zanim zostanie postawiony przed sądem, unika kary. Musi jednak zapłacić (odszkodowanie) za wszystko to co ukradł.