١ ISLAM | praktyka, ٥ ​​​SIRAH | historia

Jeśli to jest kara Allaha, to nie będziecie w stanie znieść jej za pomocą mieczów…

Muhammad ibn Sa’d ibn Mani’ al-Baghdadi
(zm. 230H- rahimahullah)
źródło: Tabaqaat al-Kubraa, 7/163-165

 

Grupa Muzułmanów, szukając werdyktu prawnego (fatły) usprawiedliwiającego wzniecenie buntu przeciwko Al-Hadżdżadżowi, przyszła do Al-Hasana al-Basriego pytając: „Abu Saidzie. Co powiesz na to by zwalczyć tego tyrana, który bezprawnie przelewa krew muzułmanów, i rozkrada majątki?”

 

Al-Hasan al-Basri rzekł, „Uważam że nie należy wznosić broni przeciwko niemu. Jeśli to jest kara Allaha, to nie będziecie w stanie znieść jej za pomocą mieczów. Jeśli to tylko próba (fitnah), to bądźcie cierpliwi, aż nadejdzie Sąd Allaha, zaprawdę On jest najlepszym z Sędziów.”

 

Oni jednak nie posłuchali Al-Hasana, wzniecili bunt przeciwko Al-Hadżdżadżowi a on ich wszystkich ukatrupił.

 

Al-Hasan mawiał też, „Jeśliby tylko ludzie odziali się w cierpliwość, gdy doświadczani są przez gnębiciela, to nie potrwało by długo zanim Allah ukazał by im drogę wyjścia. Oni jednak sięgają po miecz, i mieczowi są poddawani. Na Allaha! Ani jednego dnia nie przynieśli nic dobrego.”