٧ FATAWA | fatwy

Wszystko przez niewiernych władców

Szeich Muqbil bin Hadi al-Wadi’i
źródło: al-Yamaniyyah, 1-5

Nie należy jedynie obwiniać władców. To społeczeństwa muzułmańskie są niedostateczne.

Nie ma człowieka który się buntuje przeciw władcy, nie pragnąc przez to jakiejś ziemskiej pozycji.

Pierwsze co komunista robi gdy obejmie władzę, to morduje tych którzy mu pomogli ją zdobyć.

Radzę aby nie mówić o władcach. My nie nawołujemy do chaosu. Nie zezwalam na rewolty i rewolucje przeciwko nim.

Aby uznać niewiarę (takfir) władcy, który wdraża ludzkie prawa konieczne jest:

1) Że władca ten zna werdykt (względem wdrażania ludzkich praw)
2) nie jest do tego zmuszony
3) uznaje że prawa te są na równi, lub lepsze niż Szari’ah (Boskie Prawo).

Kto uznaje niewiarę (takfir)? Uczeni, chyba że osoba o której mowa jest żydem, chrześcijaninem lub komunistą. Każdy muzułmanin wie że oni są niewierni.