Cheap Ralph Lauren Ralph Lauren Canada Pandora Canada Cheap Pandora Canada Sale Cheap Pandora Charms Sale scarpe hogan outlet hogan outlet italia hogan outlet Ralph Lauren Australia

Ibn Taimiyyah na temat Madhabów (szkół prawnych)

Imam Ahmad bin Taymiyyah
(zm. 728H – rahimahullah)
źródło: Mukhtasar-ul-Fatâwâ al-Misriyyah (1/152)
streszczenie: Imâm Badr-ud-Dîn Muhammad bin ´Alî al-Hanbalî al-Ba´lî (zm. 777 – rahimahullah)

 

Jeśli chodzi o stwierdzenie że nie należy się ograniczać do jednego z czterech Imamów (madhab), to jest to słuszne, jeśli chce się przez to powiedzieć że nie należy się ograniczać do jedno z tych Imamów, ignorując innych. Jeśli zaś chce się przez to powiedzieć, że nie uznaje się żadnego z nich, i dokonuje własnych interpretacji, to człowiek taki praktycznie zawsze będzie błądzić. Faktem jest, że prawda zawarta w Szariacie nie wykracza poza te cztery szkoły prawne. Uczeni jednak mają różne opinie odnośnie prawdy która znajduje się poza czterema madhabami w niektórych kwestiach. Istnieją w tej kwestii dwie opinie, które zostały omówione w innych pismach1.

Człowiekowi często może się zdawać, że właściwa opinia nie jest głoszona przez żadną ze szkół prawnych. W rzeczywistości jednak opinia ta głoszona jest także przez nie.

Nie podlega jednak wątpliwości, że Allah nie nakazał nam byśmy ślepo naśladowali tych czterech Imamów, i nikogo innego. Żaden z uczonych tego nie mówi. To tak samo jakby powiedzieć, że hadisy przekazane zostały jedynie przez Buchariego i Muslima. Hadisy które ci dwaj Imamowie zebrali i uznane są jako autentyczne, zostały także zebrane przez wielu innych Imamów. Hadisy te uznawane są ponieważ są autentyczne, a nie dlatego że taka czy inna osoba dokonała ich kolekcji.

 


 

1Madżmû´-ul-Fatâwâ (2/219-220).

przeczytaj także:

  • Jak Prorok budował Państwo Islamskie? Szeich Sâlih al-Fauzân Źródło: Wstęp do książki 'The Methodology of the Prophets in Calling to Allâh' Pierwsze do czego się wzywa, to rektyfikacja aqîdah (wiary) - nakazując by oddawano wszelką cześć jedynie Allahowi, zakazując szirk (bałwochwalstwa). Następnie nakazuje się modlitwę, płacenie Z...
  • Szari’ah nie wymaga ulepszeń Ibn-ul-Qaiyym al-Dżawziyyah (zm. 751H – rahimahullâh) źródło: al-A'lam, 4/377 Ten kto twierdzi że Szari'ah Proroka Muhammada wymaga czegokolwiek z zewnątrz by ją wypełnić, to tak jak ten kto twierdzi że potrzebni są inni Prorocy po nim (sall allahu alayhi wa sallam).
  • Kiedy złodziej może uniknąć kary? Muhammad bin Salih Al-`Uthaimîn (zm. 1421H – rahimahullâh) źródło: Liqa’ Bab il Maftuh, 162 Jeśli złodziej okaże skruchę za swe kradzieże, zanim zostanie postawiony przed sądem, unika kary. Musi jednak zapłacić (odszkodowanie) za wszystko to co ukradł.
  • Gdy błędnie objaśniasz hadis od Proroka, to kłamiesz o nim Szeich Sâlih bin Fawzân al-Fawzân źródło: alfawzan.ws Gdy błędnie objaśniasz hadis od Proroka, to kłamiesz o nim.   Imâm Muhammad bin Ahmad bin ´Abdil-Hâdî al-Maqdisî (zm. 744 H – rahimahullah) źródło: as-Sârim al-Munkî fîr-Radd ´alâ as-Subkî, str. 165 Ten kto wspomina Hadis od Pror...
  • Naśladowanie (taqlid) Ibn Taimiyyah 'Abdullâh ibn Muhammad ibn ´Abdil-Wahhâb* źródło: ad-Durar as-Saniyyah, 1/240 Książki Ibn Taimiyyah i Ibn Qaiyym to jedne z najlepszych książek jakie mamy. Mimo to nie naśladujemy (taqlid) ich we wszystkim. Przykładem jest to, że uznają oni trzy rozwody (wypowiedziane) naraz, jako jeden rozwód...
  • Serce jest martwe bez Dhikr Ibn-ul-Qaiyym al-Dżawziyyah (zm. 751H – rahimahullâh) źródło: al-Łabil as-Sayyib, str. 96-110 Ibn Taimiyyah żył biednie. Więziony i grożono mu. Mimo to nie widziałem nikogo tak szczęśliwego jak on. Pewnego razu powiedział. Co mi mogą zrobić moi wrogowie? Mam Raj w sercu, który mnie nigdy nie o...
  • Czy wszyscy władcy w krajach muzułmańskich są niewierni? Szeich Muqbil bin Hâdi`i al-Wâdi`i Źródło: Idżâbatus sâ'il, str. 483 Pytanie: Czy wszyscy ze współczesnych władców muzułmanów są niewiernymi? Odpowiedź: Władcy muzułmanów w dzisiejszych czasach nie sądzą według Księgi i Sunny, niemniej jednak, niewiarę uznać można tylko, gdy istnieją jasne d...
  • Żydzi sądzeni byli zgodnie z Prawem Mojżeszowym Abu Bakr Ibn al-’Arabi (zm. 543H – rahimahullâh) źródło: al-Ahkam, 2/94   Imam asz-Shafi'i był opinii, że Prorok (sall allah ualayhi wa sallam) sądził żydów zgodnie z Szariatem Islamu. Malikiyyah (szkoła prawna Imama Malika) uznaje zaś, że sądził ich według Prawa Mojżeszowego, i żydows...
  • Kiedy osoba ponosi karę, i kto wykonuje kary w Szariacie Imâm Mûsâ bin Ahmad al-Hadżdżâuî (zm. 968H) źródło: Zâd-ul-Mustaqni´ (4/299-230) Otrzymanie kary staje się obowiązkowe jeśli osoba jest: 1) Dojrzała płciowo. 2) W pełni zmysłów. 3) Praktykująca. 4) Świadoma zakazu który łamie. Karę wymierza władca lub jego przedstawiciel, i nie wykonuje si...
  • Kara za gwałt w Islamie źródła: różne podane niżej Arabskie słowo ightisâb (gwałt) odnosi się do zabierania czegoś bezprawnie z przemocą. W stanowisko względem tego okrutnego przestępstwa jest jasne. Jest ono bezsprzecznie zakazane i niesie ze sobą karę dla tego, kto się tego dopuszcza. Kara za gwałt w Islamie, j...

tagi: , , , , ,

cheap ralph lauren ralph lauren outlet ralph lauren outlet UK Ralph Lauren Polo Shirts ralph lauren sale Ralph Lauren Polo UK Ralph Lauren Polo Outlet Cheap Ralph Lauren Polo Ralph Lauren Polo Sale Tiffany Sale Pandora Beads Pandora Charms Sale ralph lauren australia Outlet Ralph Lauren Polo Cheap Beats By Dre UK Sale