٣ IHSAN | doskonałość

Kpiny

Muhammad bin Salih Al-`Uthaimîn
(zm. 1421H – rahimahullâh)
źródło: Liqa’ Bab il Maftuh, 118

 

Zostało przekazane od Bogobojnych Przodków, że ten kto krytykuje wierzącego za grzech który popełnił, nie opuści tego świata zanim sam w ten grzech popadnie. A jeśli kpisz sobie z ułomnej wiedzy, wyglądu, majątku, pochodzenia czy rodziny innej osoby, to w rzeczywistości kpisz sobie z Allaha który przeznaczył że tak ma być.