· Prorok Muhammad, ١ ISLAM | praktyka

Gdy błędnie objaśniasz hadis od Proroka, to kłamiesz o nim

Szeich Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
źródło: alfawzan.ws

Gdy błędnie objaśniasz hadis od Proroka, to kłamiesz o nim.

 

Imâm Muhammad bin Ahmad bin ´Abdil-Hâdî al-Maqdisî
(zm. 744 H – rahimahullah)
źródło: as-Sârim al-Munkî fîr-Radd ´alâ as-Subkî, str. 165

Ten kto wspomina Hadis od Proroka, nie wiedząc czy jest on słaby czy nie, grzeszy, ponieważ przypisuje Prorokowi słowa nie mając wiedzy. Prorok powiedział: „Wystarczy by człowiek powtarzał wszystko co usłyszy, by popadł w kłamstwo.” (Sahih Muslim)

 

Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
(zm. 1420H – rahimahullâh)
źródło: Tamam-ul-Minna, str. 33

Ten kto wie, że hadis który przekazuje jest słaby (da’if), nie wspomina o tym, ten zdradził muzułmanów.

 

Imâm Ibn Hibbân
(zm. 354H – rahimahullâh)
źródło: adh-Dhu’afa’, 1/7

 

Ten kto przekazuje hadis i ma wątpliwości co do autentyczności tego hadisu, ten jest kłamcą. Prorok sall allahu alayhi wa sallam powiedział:
„Ten kto przekazuje hadis o mnie, który wydaje się być kłamstwem, ten jest jednym z dwóch kłamców.” (Muslim)

Prorok nie powiedział, „Jeśli jest pewny że (hadis ten) jest kłamstwem.”

 

Imam Abu Zakariya Yahya An-Nawawi
(zm. 676H – rahimahullâh)
źródło: al-Madżmu’, 1/63

 

Jeśli hadis jest słaby, to nie mówi się „Prorok powiedział, zrobił, nakazał czy zakazał” Mówi się, „Zostało przekazane od Proroka.” Jest to lekceważone przez większość uczonych, z wyjątkiem Muhaddithun (uczonych w dziedzinie hadisów).

 

Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
(zm. 1420H – rahimahullâh)
źródło: Tamam-ul-Minnah, str. 40

 

Większość ludzi nie rozróżnia dziś między „Prorok powiedział” a „Przekazane zostało, że Prorok powiedział.” Jest tak, ponieważ mało kto zajmuje się wiedzą Hadisów. Ja uważam że obowiązkiem jest mówić, czy dany hadis jest autentyczny czy słaby.