٣ IHSAN | doskonałość

Kpiny

Muhammad bin Salih Al-`Uthaimîn (zm. 1421H – rahimahullâh) źródło: Liqa’ Bab il Maftuh, 118   Zostało przekazane od Bogobojnych Przodków, że ten kto krytykuje wierzącego za grzech który popełnił, nie opuści tego świata zanim sam w ten grzech popadnie. A jeśli kpisz sobie z ułomnej wiedzy, wyglądu, majątku, pochodzenia czy rodziny innej osoby, to w rzeczywistości… Czytaj… Kpiny

٣ IHSAN | doskonałość

Bardziej miłe jest mi to co Allah postanowił, niż mój wzrok.

Ibn Radżab al-Hanbali (zm. 795H – rahimahullah) źródło:  Dżâmi´-ul-´Ulûm wal-Hikam, str. 448 Wśród tych Salaf których modły (dua) były spełniane, większość wybierała cierpliwie znosić próby i doświadczenia. Gdy spytano Sa´d bin Abî Waqqâs – który często modlił się za innych, i wiedział że jego modły były spełniane – dlaczego nie prosi by Allah przywrócił mu… Czytaj… Bardziej miłe jest mi to co Allah postanowił, niż mój wzrok.

٣ IHSAN | doskonałość

Nie wiesz czy doczekasz jutra

Al-Khatib al-Baghdadi (zm. 463H – rahimahullah) Iqtida’ al-’ilm al-’amal, nr 186 Ubayd al-Qurszi przekazał nam mówiąc, że jeden z ludzi wiedzy mu powiedział: Grupa ludzi zaprosiła pewnego człowieka na posiłek, pewnego upalnie gorącego dnia. Człowiek ten jednak podziękował, mówiąc: „Poszczę.” Powiedzieli, „Pościsz w taki dzień jak dziś?” Odpowiedział, „Czyż mam polegać na tym że dane jest… Czytaj… Nie wiesz czy doczekasz jutra

٢ IMAN | wiara

Los człowieka to jego uczynki

Al-Khatib al-Baghdadi (zm. 463H – rahimahullah) Iqtida’ al-’ilm al-’amal, nr 57 Hasan al-Basri powiedział komentując werset, {I każdemu człowiekowi przywiązaliśmy do szyi jego los, i w Dniu Zmartwychwstania My wyciągniemy księgę, którą on znajdzie rozpostartą} (Surah al-Isra’, 17:13) Tu chodzi o jego uczynki.

١ ISLAM | praktyka, ٣ IHSAN | doskonałość

Wredni władcy muzułmańscy

Ibn ul-Qaiyym al-Dżauzyiah źródlo: Miftah Dâr is-Sa’âdah, (2/177) Dâr Ibn Affan Zastanów się nad mądrością Allâha, w tym że uczynił królów, władców i przywódców takimi samymi jak ich podwładni. To tak jakby uczynki poddanych ujawniały się w postępowaniu królów i władców. Jeżeli ludzie są prostolinijni, to ich władcy są prostolinijni, gdy jednak ludzie odstępują, to… Czytaj… Wredni władcy muzułmańscy

٢ IMAN | wiara

Po co się modlić skoro istnieje przeznaczenie?

Ibn-ul-Qaiyym al-Dżawziyyah źródło: ad-Da’, str. 18 Istnieją ludzie, którzy się zastanawiają po co należy się modlić, skoro i tak wszystko już zostało zapisane i przeznaczone. Zatem pytamy ich, po co jedzą gdy czują głód, skoro i tak zostało zapisane i przeznaczone że mają zjeść.