٣ IHSAN | doskonałość

Bardziej miłe jest mi to co Allah postanowił, niż mój wzrok.

Ibn Radżab al-Hanbali
(zm. 795H – rahimahullah)
źródło:  Dżâmi´-ul-´Ulûm wal-Hikam, str. 448

Wśród tych Salaf których modły (dua) były spełniane, większość wybierała cierpliwie znosić próby i doświadczenia. Gdy spytano Sa´d bin Abî Waqqâs – który często modlił się za innych, i wiedział że jego modły były spełniane – dlaczego nie prosi by Allah przywrócił mu wzrok, powiedział: „Bardziej miłe jest mi to co Allah postanowił, niż mój wzrok.”