· Usul-us-Sunnah

Fundamenty Sunny: Wiara w Qadr (cześć 4)

Autor: Imam Ahmad bin Hanbal (zm. 241H)
Źródło: Foundations of the Sunnah // online-pdf (english)

Imam Ahmad bin Hanbal powiedział:

14. Wierzyć w Qadr (Przeznaczenie Boskie), dobre i złe1.

15. Potwierdzić Hadisy które dotyczą [Qadar], i wierzyć w nie. Nie należy pytać: 'Jak?’ lub „Dlaczego?’, jedynie potwierdzić i wierzyć w nie.

16. Ktokolwiek zaś nie zna objaśnienia hadisów, i którego intelekt nie jest w stanie ich zrozumieć, to wystarczy [je potwierdzić], gdyż religia została udoskonalona. Obowiązkiem jest wierzyć w nie i podporządkować się [hadisom dotyczącym] Qadar.


1 Wiedza o Qadr jest wiedzą którą posiada jedynie Allâh, a ci ludzie którzy starali się ją odkryć zbłądzili.
Zaprzeczenie Qadar było jedną z pierwszych innowacji które się pojawiły jeszcze pod koniec ery Sahabah. Ma`bad ibn Dżuhnii wprowadził tą innowację jako pierwszy, i przekazane zostało także że nauczył się jej od Sansawieh al-Biqaal, który zanim przyjął Islam był chrześcijaninem, a później znów powrócił do chrześcijaństwa. Mu’tazilah jest sektą która tą doktrynę przyjęła jako część swojej wiary, jak również inne sekty które nazwano Qadariyah [zobacz Sharh Usuulil-I’tiqaad Imama al-Laalikaa`ii, 3/534; al-I’tiqaad Imaama al-Bayhaaqii, str. 132; Asz-Szari`ah Imama al-Adżurrii, str. 149-168.]