١ ISLAM | praktyka, ٣ IHSAN | doskonałość

Wredni władcy muzułmańscy

Ibn ul-Qaiyym al-Dżauzyiah
źródlo: Miftah Dâr is-Sa’âdah, (2/177) Dâr Ibn Affan

Zastanów się nad mądrością Allâha, w tym że uczynił królów, władców i przywódców takimi samymi jak ich podwładni. To tak jakby uczynki poddanych ujawniały się w postępowaniu królów i władców. Jeżeli ludzie są prostolinijni, to ich władcy są prostolinijni, gdy jednak ludzie odstępują, to ich władcy także odstępują od drogi prostej.

Jeżeli uciskają [siebie i innych], to władcy także będą ich uciskać, i jeżeli spiskują i stosują podstępy, ich władcy zachowywać będą się tak samo, i jeżeli podwładni przeszkadzać będą w stosowaniu praw Allâha i nie będą szanować praw między sobą, to ich władcy tak samo będą powstrzymywać prawa Allâha i nie będą szanować Jego praw względem innych.

Jeżeli poddani odbierać będą słabym tego do czego nie mają prawa, to tak samo władcy odbierać będą swym podwładnym to do czego nie mają prawa przez podatki i inne opłaty.

Wszystko co podwładni odbierają słabym, królowie także odbierać im będą siłą. Tak więc postępowanie podwładnych ujawnia się w postępowaniu Króli i Władców.

I nie jest częścią Boskiej Wiedzy, aby nad grzesznikami i złoczyńcami panował kto inny jak im podobni.

Zatem gdy pierwsza generacja muzułmanów była najlepszą wspólnotą, i najbardziej bogobojną, tacy też byli jej władcy. Gdy ich uczynki zostały splamione, [Allâh] umieścił nad nimi zepsutych władców. Zatem Mądrość Allâha nie zezwala na to aby w naszych czasach [8 wiek Hidżrah] władały nami osoby takie jak Mu`auiyah i `Umar bin `Abdul-Azîz, nie mówiąc już o Abu Bakr czy `Umar. Raczej nasi władcy są zgodni z naszą naturą, a władcy tych którzy nas poprzedzili zgodni byli z ich naturą.

Osoba która posiada głęboko zakorzenioną inteligencję, gdy zastanowi się nad tą kwestią, zrozumie że Boska Mądrość obejmuje al-Qadaa łal-Qadar (przeznaczenia i rozporządzenia), zewnętrznie i wewnętrznie, tak samo jak obejmuje al-Khalq łal-’Amr (stworzenie i panowanie).

Wystrzegaj się zatem aby twe zbłąkane myśli nie mówiły ci, że cokolwiek z przeznaczenia i rozporządzenia twego Pana może być pozbawione głębokiej mądrości. Wszystkie rozporządzenia i przeznaczenia Najwyższego zachodzą w najbardziej właściwy i stosowny sposób. Jednak wątły intelekt jest zaćmiony swą słabością, i nie pojmuje tych aspektów mądrości, tak samo jak zaćmione są oczy oślepione blaskiem słońca…