٤ BID'AH | innowacje

Filozofia: fałsz który prowadzi do fałszu

Abul-Fadl Al-Muqri`Al-Râzî
źródło: Ahâdîth fî Dham Al-Kalâm ła Ahlihî, str. 96

Abd Al-Rahmân bin Mahdî przekazał:
Przyszedłem do Mâlika bin Anas, gdy pewien mężczyzna pytał go o Koran. [Imâm Mâlik] powiedział, „Być może jesteś przyjacielem Amra bin ‘Ubayd. Niech klątwa Allâha na niego padnie. To on wprowadził innowację filozofii (Kalâm). Jeśli filozofa (Kalâm) byłaby wiedzą, to Towarzysze (sahabah) i ich uczniowie posługiwaliby się nią, tak samo jak mówili o fiqh (prawach islamskich). Jednak [Kalâm] jest fałszem który prowadzi do fałszu.”