٣ IHSAN | doskonałość

Najgorsze czasy… Najgorsi ludzie…

Abû Bakr Al-Daynûrî źródło: Al-Mudżâlasah wa Dżawâhir Al-’Ilm` 4:338 Przekazane zostało, że Abû Hâzim Al-Aszdża’î* – rahimahullah – powiedział: Jeśli znajdziesz się w czasach gdy mowa (kalâm) uznawana jest za wiedzę (ilm), a wiedza (ilm) przyjmowana jako uczynki (’amal) [tzn. jeśli mówi się zamiast działać], to znajdujesz się w najgorszych czasach wśród najgorszych ludzi. *Abû Hâzim Salmân Al-Ashdża’î… Czytaj… Najgorsze czasy… Najgorsi ludzie…

٤ BID'AH | innowacje

Filozofia: fałsz który prowadzi do fałszu

Abul-Fadl Al-Muqri`Al-Râzî źródło: Ahâdîth fî Dham Al-Kalâm ła Ahlihî, str. 96 Abd Al-Rahmân bin Mahdî przekazał: Przyszedłem do Mâlika bin Anas, gdy pewien mężczyzna pytał go o Koran. [Imâm Mâlik] powiedział, „Być może jesteś przyjacielem Amra bin ‘Ubayd. Niech klątwa Allâha na niego padnie. To on wprowadził innowację filozofii (Kalâm). Jeśli filozofa (Kalâm) byłaby wiedzą,… Czytaj… Filozofia: fałsz który prowadzi do fałszu