٣ IHSAN | doskonałość, ٤ BID'AH | innowacje

Kochasz swego brata w Islamie?

Abû Nu’aym źródło: Hilyatu Al-Auliyâ` 7/34 Przekazane zostało że Sufyân Al-Thaurî – niech Allâh będzie dla niego Miłosierny – powiedział: Jeśli kochasz człowieka dla Allâha, i człowiek ten wprowadza innowację do Islâmu, a ty mimo tego nie czujesz do niego nienawiści, to tak naprawdę nigdy go nie kochałeś dla Allâha.

٤ BID'AH | innowacje

Filozofia: fałsz który prowadzi do fałszu

Abul-Fadl Al-Muqri`Al-Râzî źródło: Ahâdîth fî Dham Al-Kalâm ła Ahlihî, str. 96 Abd Al-Rahmân bin Mahdî przekazał: Przyszedłem do Mâlika bin Anas, gdy pewien mężczyzna pytał go o Koran. [Imâm Mâlik] powiedział, „Być może jesteś przyjacielem Amra bin ‘Ubayd. Niech klątwa Allâha na niego padnie. To on wprowadził innowację filozofii (Kalâm). Jeśli filozofa (Kalâm) byłaby wiedzą,… Czytaj… Filozofia: fałsz który prowadzi do fałszu

١ ISLAM | praktyka

Islam jest prosty

Imam Abu Bakr al-Ādżurri źródło: asz-Szari’ah, str. 24 Āsim al-Ahual przekazał że Abul-Āliyah (zmarł w 90H) powiedział: „Naucz się Islamu. Jak już się nauczysz Islamu, nie odwracaj się od niego na prawo ni na lewo. Trzymaj się drogi prostej,Sunny twojego Proroka i [drogi] na której jego Towarzysze się znajdowali… Wystrzegaj się innowacji, ponieważ powodują one… Czytaj… Islam jest prosty