١ ISLAM | praktyka, ٤ BID'AH | innowacje

Kazanie jest po modlitwie ‚Id

Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî
(zm. 620H – rahimahullah)
źródło: al-Mughnî, 3/286

Nie znane nam, aby kto inny niż Banu Umayyah (umajjadzi) uważał że należy mieć kazanie (khutbah) przed modlitwą świąteczną (salat-ul-‚îd). (3/286)