١ ISLAM | praktyka

Kilka sunnah w czasie 'Eid-ud-Adha

Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî
(zm. 620H – rahimahullah)
źródło: al-Mughnî

Zalecane jest dla wszystkich oprócz Imama aby się udać na miejsce modlitwy świątecznej zaraz po Fadżr(3/261).

Zalecane jest aby się wykąpać (ghusl) przed ’îd, i należy o zrobić dopiero po tym jak nadejdzie Fadżr (3/258).

Al-Qadhi Abu Ya’la powiedział, że Takbir podczas 'îd-ul-adha wykonywane jest na dwa sposoby. Ograniczone – po każdej modlitwie, oraz nieograniczone – cały czas (kiedy tylko człowiek sobie przypomni)(3/256).