٢ IMAN | wiara, ٤ BID'AH | innowacje

Wiara wzrasta i maleje

www.bakkah.net
źródło: ( http://www.bakkah.net/interactive/didyouknow.htm )

Czy wiesz, że istnieją muzułmanie którzy twierdzą iż mają taki sam poziom wiary jak aniołowie i prorocy?

Jest to grupa innowatorów zwana Murdżi`ah. Twierdzą oni, że wiara (îmân) ma jeden poziom, nie wzrasta i nie maleje. Na tej podstawie twierdzą, że człowiek albo posiada wiarę, albo nie; a każdy kto ją posiada, to ma jej tyle samo ile aniołowie i prorocy!

Oczywistym jest, że wierzenia Murdżi`ah przeczą wielu wersetom z Koranu i narracjom Proroka, które dowodzą, że wiara jest różnych poziomów, i zmienia się w zależności od posłuszeństwa lub grzechów człowieka. Allah mówi co znaczy:

{Wierzącymi są tylko: ci, których serca drżą z przerażenia, kiedy wspomina się Boga; ci, których wiara się powiększa, kiedy są im recytowane Jego znaki – oni ufają swojemu Panu} (Surah al-Anfâl, 8:2)

Tak więc Koran dowodzi, że wiara wzrasta. Co do zmniejszania się wiary, Sufyân ibn `Uyaynah został spytany, „Czy imân wzrasta i zmniejsza się?”

Odpowiedział, „Czy nie czytasz Koranu: {lecz to pomnożyło tylko ich wiarę} w tak wielu miejscach?” Więc spytano, „Ale czy maleje?” Odpowiedział, „Wszystko co wzrasta, również i maleje!” (Przekazał Al-Aadżurrî w Asz-Szarî`ah, nr. 240)