٣ IHSAN | doskonałość

Mądry poszukuje wiedzy, by według niej postępować

Imâm Ibn Hibbân (zm. 354H – rahimahullâh) źródło: Raudhat-ul-´Uqalâ’   str. 35 Mądry poszukuje wiedzy, by według niej postępować. Ten kto ma inną intencję, stanie się tylko bardziej arogancki i dumny.   str. 36 Uczony jest lekarzem religii, a pieniądze są jej chorobą. Jak więc lekarz ma uleczyć chorobę, jeśli ją na siebie ściąga?  … Czytaj… Mądry poszukuje wiedzy, by według niej postępować

٣ IHSAN | doskonałość

Zarozumiałość młodych entuzjastów

Przekazane zostało, że pewien młodzieniec mający wiedzę, miał za zwyczaj wywyższać siebie i chwalić się swoją wiedzą przed ludźmi starszymi od niego.

To rozzłościło Sufyâna [Al-Thaurî] i powiedział, „Salaf (bogobojni przodkowie) nigdy się tak nie zachowywali. Nigdy nie pragnęli władzy, a ty się wywyższach ponad tych którzy są starsi od ciebie. Wyjdź, nigdy cię nie chcę widzieć, i nie zbliżaj się nawet do moich kręgów.”… Czytaj… Zarozumiałość młodych entuzjastów