٥ ​​​SIRAH | historia

Czy Ali uznawał Charydżytów za niewiernych?

Ibn Taymiyya
źródło: al-Iman al-Awsat, str. 165

Ali (رضّى الله عنه) i jego armia nie uznali niewiary (takfir) Charydżytów, i nie walczyli przeciwko nim do póki tamci pierwsi nie zaczęli.