٣ IHSAN | doskonałość

Jeden z największych grzechów

Abû Bakr Al-Daynûrî
źródło: Al-Mudżâlasah wa Dżawâhir Al-‘Ilm, 2318

Przekazane zostało że Abû Bakr As-Siddîq – niech Allâh będzie z niego zadowolony – powiedział,
„Jednym z największych grzechów jest lekceważenie grzechu.”