Cheap Ralph Lauren Ralph Lauren Canada Pandora Canada Cheap Pandora Canada Sale Cheap Pandora Charms Sale scarpe hogan outlet hogan outlet italia hogan outlet Ralph Lauren Australia

O czym świadczy uśmiech na twarzy nieboszczyka?

Imâm Sâlih bin Fawzân a-Fawzân źródło: http://www.alfawzan.af.org.sa/sites/default/files/7aqoq-01.mp3 Pytanie: Czy uśmiech na twarzy zmarłego jest dowodem na to, że jego życie zakończyło się szczęśliwie? Odpowiedź: Allâh wie lepiej. Ja nie wiem. Nie sądzimy zmarłego. Mamy nadzieję co do człowieka bogobojnego, obawiamy się o grzesznika.

Tagi: , , , ,

Bądź jak najlepszy syn Adama

Musnad Ahmad, 1609 (Sahih wg Al-Albani) Sa’d bin Abi Waqqas powiedział: „Wysłanniku Allaha. Co mam zrobić gdy ktoś wtargnie do mego domu by mnie zabić?” Odpowiedział: „Bądź jak najlepszy syn Adama.”1   Ibn Madżah, 3962 (Sahih wg al-Albani) Prorok (sall allahu alayhi wa sallam) powiedział: „Nastaną klęski (fitnah), rozłamy i podziały. Gdy czas ten nadejdzie, [...]

Tagi: , , , ,

Proszenie Proroka po jego śmierci

Imâm Muhammad bin Ahmad bin ´Abdil-Hâdî al-Maqdisî (zm. 744 H – rahimahullah) źródło: as-Sârim al-Munkî fîr-Radd ´alâ as-Subkî, str. 138   Salaf byli zgodni (idżma) co do tego że ten kto odwiedza (grób Proroka) nie prosi Proroka o nic o co go proszono gdy żył, ani o nic o co będzie się go prosić w [...]

Tagi: , , , , , , , ,

„Są to włosy Proroka (sall allahu alayhi wa sallam)”

Imam Ahmad bin Hanbal (zm. 241H) źródło: Foundations of the Sunnah, str. 110 // online-pdf (english) Al-Khallâl ‚Ismah ibn ‚Isâm przekazał, Hanbal powiedział nam: „Jeden z synów al-Fadl ibn ar-Rabî’ dał trzy włosy Abu ‚Abdullahowi (Imamowi Ahmed ibn Hanbal) gdy siedział w więzieniu, i powiedział: „Są to włosy Proroka (sall allahu alayhi wa sallam).” Tak [...]

Tagi: , , , , ,

Węże wychodzące z grobów grzeszników

Szeich Sâlih bin Fawzân al-Fawzân źródło: Usûl Ahl-is-Sunnah,  1429-01-03 [ http://alfawzan.ws/allmohadrat?page=4 ] Pytanie: Niektórzy ludzie tłumaczą to, że węże wychodzą z grobów nieboszczyków, że ludzie ci byli grzesznikami. Niektórzy nawet mówią o tych ludziach po imieniu, i rozsyłają informacje o tym przez telefony komórkowe. Co możecie o tym powiedzieć? Odpowiedź: To jest straszenie i terroryzowanie [...]

Tagi: , , , ,

Zalecane jest czytanie Ayat-ul-Kursi po modlitwie

Hadith Sahih źródła niżej Prorok Sall allahu alayhi wa sallam powiedział: „Ten kto recytuje Ayat-ul-Kursi po każdej modlitwie, jedynie śmierć dzieli go od Raju.” (Przekazał an-Nasa’i, 4/99; Sahih wg Ibn Hibban) Ibn Kathir powiedział że łańcuch tego przekazu jest zgodny warunkami al-Buchariego (Tafisr-ul-Qur’an, 2:623). Ibn-ul-Qaiyym powiedział, że Ibn Taimiyyah powiedział: Zawsze czytałem ten werset po [...]

Tagi: , , , ,

Abû Al-Dardâ’ doradził mówiąc…

Imam adh-Dhahabî (zm. 748H – rahimahullah) źródło: Siyar A´lâm-in-Nubalâ’, w biografii Abû Al-Dardâ’. Pewien człowiek spytał Abû Al-Dardâ’ o radę. Abû Al-Dardâ’ mu doradził mówiąc: Pamiętaj o Allahu w dobrych czasach, a On o tobie będzie wspominał w trudnych czasach. Gdy wspominasz zmarłych, myśl o sobie jakbyś był wśród nich. Jak chcesz się zająć czymś [...]

Tagi: , , ,

Dwa dni i dwie noce których jeszcze nie było

Abû Bakr Al-Daynûrî źródło: Al-Mudżâlasah wa Dżawâhir Al-’Ilm, 19 Przekazane zostało że Anas bin Mâlik – radiallahu ‚anhu – powiedział: Są dwa dni i dwie noce, których nigdy wcześniej nie doświadczyłeś. Dzień w którym otrzymasz wieści od Allâha azza ła dżall, czy zostaniesz przez Niego ukarany, czy też otrzymasz Jego Miłosierdzie i dzień w którym [...]

Tagi: , , , , , , ,

Duszo moja… życie czeka na ciebie

Ibn Radżab al-Hanbali (zm. 795H) źródło: Fadl `Ilmus-Salaf, str. 63 Imam asz-Szâfi`î – rahimahullaah – powiedział: „Duszo moja! To zaledwie parę dni cierpliwości, tak jakby kilka chwil snu. Duszo moja! Idź szybko przez świat, i pozostaw go za sobą, gdyż zaprawdę życie czeka na ciebie.”

Tagi: , ,

Jak uleczyć śmierć

Ibn Abî Al-Dunyâ źródło: Dhikr Al-Maut nr. 418 Pewien człowiek spytał Ka’ba, „Jakiej choroby nie można uleczyć?” „Śmierci”, odpowiedział. Syn Zayda bin Aslam [zm 136H] powiedział: Mój ojciec powiedział, „Jest jedno lekarstwo na śmierć: uzyskanie upodobania Allaha, Wzniosłego Błogosłaiwonego.”

Tagi: , , ,

Życie to podobne jest do węża

Ibn Abî Al-Dunyâ źródło: Kitâb Al-Zuhd, art. 164. Przekazane zostało, że ‘Alî bin Abî Tâlib napisał do Salmâma Al-Farsî – niech Allâh będzie z ich obu zadowolony: „Życie to (dunyâ) podobne jest do węża: miękkie w dotyku, a jego jad cię uśmierci. Odwróć się więc od tego co ci imponuje, gdyż zostaje ci tak niewiele. [...]

Tagi: , , ,

Martwe serca i puste modły

Abû Nu’aym źródło: Hilyah Al-Awliyâ’ 8: 15, 16 Przekazane zostało że Ibrâhîm bin Adham (zm. 162H) – rahimahullâh – pewnego dnia przechodził przez bazar w Basrze, i ludzie się zebrali wokół niego pytając: „O Abû Ishâq, Allâh mówi w Swej Księdze, {Wzywajcie Mnie, a ja was wysłucham}*, lecz wzywamy Go już długo a On nie [...]

Tagi: , , , , , , ,

cheap ralph lauren ralph lauren outlet ralph lauren outlet UK Ralph Lauren Polo Shirts ralph lauren sale Ralph Lauren Polo UK Ralph Lauren Polo Outlet Cheap Ralph Lauren Polo Ralph Lauren Polo Sale Tiffany Sale Pandora Beads Pandora Charms Sale ralph lauren australia Outlet Ralph Lauren Polo Cheap Beats By Dre UK Sale