١ ISLAM | praktyka, ٢ IMAN | wiara, ٥ ​​​SIRAH | historia

„Są to włosy Proroka (sall allahu alayhi wa sallam)”

Imam Ahmad bin Hanbal (zm. 241H)
źródło: Foundations of the Sunnah, str. 110 // online-pdf (english)

Al-Khallâl 'Ismah ibn 'Isâm przekazał, Hanbal powiedział nam:
„Jeden z synów al-Fadl ibn ar-Rabî’ dał trzy włosy Abu 'Abdullahowi (Imamowi Ahmed ibn Hanbal) gdy siedział w więzieniu, i powiedział: „Są to włosy Proroka (sall allahu alayhi wa sallam).” Tak więc Abu Abdullah (Imam Ahmad) poinstruował na łożu śmierci, by położono po jednym włosie na jego oczach, i jednym na języku. Tak też uczyniono gdy zmarł.