٥ ​​​SIRAH | historia

Ibrâhîm bin Adham

Imam ad-Dhahabi
Siyar A’lâm Al-Nubalâ` 7/393

Ibrâhîm bin Adham, zmarł w 162 roku Hidżry. Był królem w Balch (dzisiejszy Afganistan), lecz abdykował i szukając życia przyszłego oddał się ascezie (az-zuhd).

Yahya bin Yaman przekazał, że gdy Sufyan ath-Thauri siedział w jego towarzystwie, to się nie odzywał. Ad-Dhahabi powiedział o nim: „wzór do naśladowania, imam i przywódca ascetyków.”