٣ IHSAN | doskonałość

Jak skryte czyny wpływają na jawne?

Ibn Taimiyyah
(zm. 728H – rahimahullâh)
Źródło: Madżmû’ al-Fatâwâ, 3/277

 

Jeżeli twoje sarâ’ir (czyny których ludzie nie widzą) będą poprawne, to Allah sprostuje twoje dhawâhir (czyny jawne).