٢ IMAN | wiara, ٣ IHSAN | doskonałość

Czy w sercu twym istnieje Riyâ?

Sheikh Sa’id Muhammad Raslân
źródło: Silsilat Âfât al-Qulub , 4
[ http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=136 ]

 

Jeśli chcesz sprawdzić czy w sercu twym jest Riyâ czy nie, to zastanów się czy cieszysz się gdy ludzie ci dziękują i pochlebiają twe czyny. Jeśli tak, to jesteś „Murai’î” (posiadasz Riyâ), i jest to najmniejszy stopień Riyâ.

 

Zadowolenie z tego gdy ludzie lubią twe czyny dzieli się na dwa rodzaje.

 

Może być tak, że osoba kryje swą pracę przed ludźmi, lecz oni i tak się o niej dowiadują i są z niej zadowoleni. Więc człowiek ten cieszy się wiedząc, że jest to jednym z błogosławieństw Allaha, które mu okazując to poprzez miłość ludzi.

 

Człowiek ten wie, że jest to jedynie Łaska Allaha, który ukazał jego najlepsze uczynki ludziom, a ukrył jego grzechy.

 

W tym przypadku, człowiek ten zadowolony jest ponieważ Allah jest z niego zadowolony, nie z powodu ludzkiego zadowolenia.

 

Nie ma nic w tym złego, ponieważ Allah powiedział: {Powiedz: „Łaską Boga i Jego miłosierdziem niech się oni radują! To jest lepsze od tego, co zbierają!”} (Surah Yunus, 10:58)

 

 

Może też być tak, że osoba cieszy się gdy inni uważają jego uczynki za godne naśladowania, i w ten sposób sami z nich korzystają. Bądź też cieszy się że ludzie dobrze czynią, będąc posłuszni Allahowi. Zadowolenie z posłuszeństwa ludzi względem Allaha jest posłuszeństwem wobec Allaha samym w sobie.

 

Czym więc różni się zadowolenie z własnych uczynków, i co wywołuje Riyâ?

 

Zadowolenie które powstaje z Riyâ, powstaje wtedy, gdy radujesz się gdy ludzie widzą twe czyny i wychwalają je, a smucisz się gdy ich nie widzą.

 

Bądź też widzisz jak są zadowoleni z dobrych czynów kogo innego, a nie z twoich. Tego rodzaju radość ukazuje, że człowiek ten nie był szczery w swych uczynkach względem Allaha. Robił to dla ludzi, a gdy go nie wychwalali, bądź też wychwalali innego człowieka, ogarniał go smutek.

 

A jeśli chcesz uniknąć tego niszczącego bałwochwalstwa, staraj się ukrywać swe dobre uczynki. Niech Allah nas uchowa, i niech chroni nasze serce by nie zostało skażone tą chorobą.