٣ IHSAN | doskonałość

Nie bagatelizuj trzech

Imam adh-Dhahabî
(zm. 748H – rahimahullah)
źródło: Siyar A´lâm-in-Nubalâ’, 17/251

‘Abdullâh bin Al-Mubârak rahimahullaah powiedział:

Prawdą jest, że inteligentna osoba nie bagatelizuje trzech: uczonych, władców, oraz swych braci [muzułmanów]. Ktokolwiek bagatelizuje uczonych straci życie przyszłe, ktokolwiek bagatelizuje władców straci życie ziemskie, a ktokolwiek bagatelizuje swych braci, ten straci dobry charakter i postępowanie.