٣ IHSAN | doskonałość

Nie bagatelizuj trzech

Imam adh-Dhahabî (zm. 748H – rahimahullah) źródło: Siyar A´lâm-in-Nubalâ’, 17/251 ‘Abdullâh bin Al-Mubârak rahimahullaah powiedział: Prawdą jest, że inteligentna osoba nie bagatelizuje trzech: uczonych, władców, oraz swych braci [muzułmanów]. Ktokolwiek bagatelizuje uczonych straci życie przyszłe, ktokolwiek bagatelizuje władców straci życie ziemskie, a ktokolwiek bagatelizuje swych braci, ten straci dobry charakter i postępowanie.