٣ IHSAN | doskonałość

Wiedza jest honorem

Ibn ‘Abd Al-Barr
(zm. 463H – rahimahullah)
Źródło: Dżâmi´ Bayân-il-´Ilm,  1/118

Sufyân ath-Thaurî (rahimahullâh) powiedział do pewnego araba:
„Biada tobie! Szukaj wiedzy! Obawiam się że wiedza was opuści, i przyjdzie do innych narodów a wy będziecie poniżeni. Wiedza jest honorem w życiu doczesnym i w życiu wiecznym.”