٣ IHSAN | doskonałość

Praca dla życia przyszłego

Al-Khatib al-Baghdadi
(zm. 463H – rahimahullah)
Iqtida’ al-’ilm al-’amal

Sahl ibn 'Abdillah powiedział:
Cała wiedza jest ziemska, zaś postępowanie według niej jest dla życia przyszłego.
Nr 20

Mudżahid powiedział o wersecie
{Lecz poszukuj wśród tego, co ci dał Bóg, siedziby ostatecznej! Nie zapominaj twojego udziału na tym świecie i czyń dobrze, tak jak czyni dobrze dla ciebie Bóg! Nie poszukuj zgorszenia na ziemi! Zaprawdę, Bóg nie miłuje szerzących zgorszenie!”} (Surah al-Qasas, 28:77)
Celem tego życia jest wykonywanie uczynków dla życia przyszłego.
Nr 163