٣ IHSAN | doskonałość

Jak widzisz swe czyny?

Imam adh-Dhahabî
(zm. 748H – rahimahullah)
źródło: Siyar A’lâm Al-Nubalâ` 4:586.

 

Al-Hasan Al-Basrî – niech Allâh będzie z niego zadowolony – powiedział:

 

Osoba szczerze wierząca (mu’min) najlepsze wykonuje czyny, mimo to najbardziej się o nie obawia (czy zostaną one przyjęte od niej czy nie). Gdyby wydała na jałmużnę majątek, wielkości góry Uhud, nie byłaby pewna czy zostało to od niej przyjęte dopóki nie ujrzy wynagrodzenia (w życiu przyszłym). Im bardziej staje się bogobojna, tym bardziej się obawia.

Zaś hipokryta (munâfiq) myśli, „Tyle jest na świecie ludzi… Zostanie mi wybaczone, nie mam się czego obawiać.” Czyni zło i grzeszy, mając fałszywe wyobrażenie o Bogu.