١ ISLAM | praktyka, ٣ IHSAN | doskonałość

Praca i tawakkul

Imam Al-Qurtubi
(zm. 671H – rahimahullah)
źródło: Qam’-ul-Hirs

Imam al-Qurtubi powiedział:

„Nigdzie nie zostało przekazane, by Wysłannik (sall allahu alayhi wa sallam) czy jego towarzysze podróżowali bez prowiantu. Mimo to, oni najbardziej ufali Allahowi.” (Qam’-ul-Hirs, str. 72)

 

al-Qurtubi powiedział:

„Pewien człowiek przyszedł do (Imama) Ahmada (bin Hanbala), mówiąc że pragne udać się na pielgrzymkę bez prowiantu. Na to Ahmad odpowiedział: „W takim razie jedź sam.” Człowiek rzekł: „Chcę udać się na pielgrzymkę wraz z innymi.” Ahmad odpowiedział: „W takim razie będziesz od nich zależny.” Imam Ahmad prawdę rzekł.” (Qam’-ul-Hirs, str. 71)

 

al-Qurtubi powiedział:

„Młodzieży! Pracujcie (na swe utrzymanie)! Co do tego który nie pracuje mamy wątpliwości. Chwalimy tego kto pracuje.” (Qam’-ul-Hirs, str. 72)

 

al-Qurtubi powiedział:

„al-Hadżdżadż bin al-Minhal mówił nam, jak to Hammad bin Salamah przebywał na bazarze aż zarobił 100 dirhamów. Następnie wracał do domu mówiąc: „Tyle mi wystarczy. To jest moje zaopatrzenie. To jest zaopatrzenie dla mojej rodziny.” (Qam’-ul-Hirs, str. 72)

 

al-Qurtubi powiedział:

„Sufyan bin 'Uyaynah powiedział: Jeśli uczony (’alim) nie pracuje na swe utrzymanie, zależny będzie od niesprawiedliwych ludzi. Jeśli ascetyk (’abid) nie pracuje na swe utrzymanie, będzie żył z pożyczek.” (Qam’-ul-Hirs, str. 72)

 

Prorok sall allahu alayhi wa sallam powiedział:

„Wzniesiona ręka, lepsza jest niż obniżona. Wzniesiona ręka rozdaje, a obniżona ręka żebrze.” (al-Buchari 1429)

 

Prorok sall allahu alayhi wa sallam powiedział:

„Każdy kto ofiarowuje choćby daktyla, zdobytego w dozwolony sposób, Allah bierze tego daktyla do Swej Prawej Ręki aż urośnie i stanie się większy niż góra.” (al-Buchari 8/116)

 

al-Qurtubi powiedział:

„Przekazane zostało od Malika, ath-Thawriego i Ibn-ul-Mubaraka, że hadis ten, jak również inne mu podobne, należy przekazywać dosłownie nie snując domysłów (odnośnie Atrybutów Allaha). Tak powiedział at-Tirmidhi.” (Qam’-ul-Hirs, str. 75)

 

Prorok, sall allahu alayhi wa sallam powiedział:

„Dwa głodne wilki wśród stada owiec, nie są im bardziej szkodliwe, niż bogactwo i sława szkodzi religii.” (Ahmad 3/456)

 

Prorok sall allahu alayhi wa sallam powiedział:

“Bogactwem nie jest duża ilość pieniędzy. Bogactwo tkwi w bogatej duszy.” (al-Buchari 6446)