٧ FATAWA | fatwy

Chutbah (kazanie) po Polsku

Muhammad bin Salih Al-`Uthaimîn
(zm. 1421H – rahimahullâh)
źródło: Fatawa Arkaanul Islaam, Darussalam, vol.2, str.557

 

Pytanie:

Czy dozwolone jest głosić kazanie (chutbah) w innym języku niż Arabskim?


Odpowiedź:

Właściwą opinią jest, że nie wolno głosić kazania piątkowego (chutbah) w języku którego ludzie obecni podczas kazania nie są w stanie zrozumieć. Tak więc, jeśli zgromadzeni ludzie nie są Arabami, i nie znają języka Arabskiego,  kaznodzieja (chatib) powinien głosić kazanie w ich ojczystym języku. Powinien tak czynić, ponieważ celem kazania jest by oznajmić zgromadzonym religię Allaha, prowadzić ich ku dobru i napomnieć ich. Niemniej jednak, wersety Koraniczne mają być recytowane w języku Abskim, a następnie objaśnione w języku ojczystym ludzi zgromadzonych na modlitwie piątkowej.

Dowodem na to, że kazanie winno być głoszone w języku ojczystym zgromadzonych ludzi, jest znaczenie Słów Allaha :

{My wysyłaliśmy posłańców przemawiających tylko językiem swojego ludu, aby mogli jasno tłumaczyć…}
(Surah Ibrāhīm, 14:4)