٧ FATAWA | fatwy

Chutbah (kazanie) po Polsku

Muhammad bin Salih Al-`Uthaimîn (zm. 1421H – rahimahullâh) źródło: Fatawa Arkaanul Islaam, Darussalam, vol.2, str.557   Pytanie: Czy dozwolone jest głosić kazanie (chutbah) w innym języku niż Arabskim? Odpowiedź: Właściwą opinią jest, że nie wolno głosić kazania piątkowego (chutbah) w języku którego ludzie obecni podczas kazania nie są w stanie zrozumieć. Tak więc, jeśli zgromadzeni… Czytaj… Chutbah (kazanie) po Polsku

٢ IMAN | wiara

Humaza lumaza

Abûl Fidâ Ismâ`il ibn 'Amr ibn Kathîr al-Basrî (zm. 774h – rahimahullah) źródło: Tafsir Ibn Kathir, 104:1 (tłumaczyła UkhtiHajar) Ibn Abbas powiedział: „Humaza lumaza [Koran, 104:1] oznacza tego, kto urąga i znieważa (innych)”. Mudżahid powiedział: „Al-humaza czyni się ręką i okiem, a al-lumaza – językiem”. {Który gromadzi bogactwo i je przelicza!} – według as-Suddiego i Ibn Dżarira oznacza… Czytaj… Humaza lumaza

٣ IHSAN | doskonałość

Gdzie twe serce, a gdzie twój język?

Abû Bakr Al-Daynûrî źródło: Al-Mudżâlasah wa Dżawâhir Al-’Ilm, 2049. Al-Hasan Al-Basrî powiedział: Język inteligentnej osoby chowa się za jej sercem, tak że zanim coś powie, najpierw myśli. Jeśli słowa które chce wypowiedzieć przyniosą jej korzyść, mówi, a jeśli będą świadczyć przeciwko niej to milczy. Serce prostaka zaś chowa się za jego językiem. Jak tylko pomyśli… Czytaj… Gdzie twe serce, a gdzie twój język?

٣ IHSAN | doskonałość

Obowiązkiem osoby rozsądnej jest milczeć…

Imâm Ibn Hibbân (zm. 354H – rahimahullâh) źródło: Raudhat-ul-´Uqalâ’, str. 45 Obowiązkiem osoby rozsądnej jest milczeć, do czasu gdy musi mówić. Ilu ludzi nie żałowało swych wypowiedzi, a jak mało żałuje swego milczenia? Najbardziej nieszczęśliwi ludzie, którzy poddawani są największym próbom (fitnah), to ci którzy poddani są próbie luźnego języka i zamkniętego serca.

٣ IHSAN | doskonałość

Jakiego smaku jest twe serce?

Ibn-ul-Qaiyym al-Dżawziyyah (zm. 751H – rahimahullâh) źródło: al-Dżałłabul-Kâfî/ad-Dâ’ wad-Dawâ Yahyâ Ibn Mu’âdh powiedział, Serca są jak misy. W nich gotuje się zawartość, a język jest chochlą. Patrz więc na człowieka jak mówi. Jego język wygarnie ci to co ma w sercu, słodkie czy gorzkie, słone czy kwaśne. Język ujawni smak jego serca (przekazał Abû Nu’aym,… Czytaj… Jakiego smaku jest twe serce?