٣ IHSAN | doskonałość

Jakiego smaku jest twe serce?

Ibn-ul-Qaiyym al-Dżawziyyah
(zm. 751H – rahimahullâh)
źródło: al-Dżałłabul-Kâfî/ad-Dâ’ wad-Dawâ

Yahyâ Ibn Mu’âdh powiedział,

Serca są jak misy. W nich gotuje się zawartość, a język jest chochlą. Patrz więc na człowieka jak mówi. Jego język wygarnie ci to co ma w sercu, słodkie czy gorzkie, słone czy kwaśne. Język ujawni smak jego serca (przekazał Abû Nu’aym, al-Hilyah, tom. 10/str. 63)