٣ IHSAN | doskonałość

Obowiązkiem osoby rozsądnej jest milczeć…

Imâm Ibn Hibbân (zm. 354H – rahimahullâh) źródło: Raudhat-ul-´Uqalâ’, str. 45 Obowiązkiem osoby rozsądnej jest milczeć, do czasu gdy musi mówić. Ilu ludzi nie żałowało swych wypowiedzi, a jak mało żałuje swego milczenia? Najbardziej nieszczęśliwi ludzie, którzy poddawani są największym próbom (fitnah), to ci którzy poddani są próbie luźnego języka i zamkniętego serca.

٣ IHSAN | doskonałość

Jakiego smaku jest twe serce?

Ibn-ul-Qaiyym al-Dżawziyyah (zm. 751H – rahimahullâh) źródło: al-Dżałłabul-Kâfî/ad-Dâ’ wad-Dawâ Yahyâ Ibn Mu’âdh powiedział, Serca są jak misy. W nich gotuje się zawartość, a język jest chochlą. Patrz więc na człowieka jak mówi. Jego język wygarnie ci to co ma w sercu, słodkie czy gorzkie, słone czy kwaśne. Język ujawni smak jego serca (przekazał Abû Nu’aym,… Czytaj… Jakiego smaku jest twe serce?

٣ IHSAN | doskonałość

Pusta gadanina

Ibn Muflih źródło: Adab Shar’iyyah, 1/78 'Ata powiedział: „Uważali, że pustą gadaniną jest wszystko oprócz czytanie Koranu, nakazywanie dobra i zakazywanie zła, oraz rozmowa o potrzebach życiowych.”