٥ ​​​SIRAH | historia

Kto to jest Sahabi?

Ibn Hadżar al-Asqalani
(zm. 852H – rahimahullâh)
źródło: al-Isâbah fi tamyiz as-Sahaba, 1/7

Sahabi: ten który spotkał Proroka (sal allahu `alejhi ła sallam), wierzył w niego i zmarł jako Muzułmanin. Do nich należą ci którzy spędzili z nim (sal allahu `alejhi ła sallam) dużo, i ci którzy spędzili z nim mało czasu, ci którzy od niego przekazali i ci którzy od niego nie przekazali, ci którzy z nim siedzieli i ci którzy z nim nie siedzieli, ci którzy jego widzieli lecz z nim nie siedzieli, oraz ci którzy go nie widzieli z powodu jakiejś przeszkody, na przykład byli niewidomi.