· Tafsir, ٦ QUR'AN | koran

Ludzie Księgi czy niewierni (kuffar)?

Surah al-Baqarah (Krowa), 2:62

إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

 

Tłumaczenie wg. Bielawskiego:
{Zaprawdę, ci, którzy uwierzyli, ci, którzy wyznają judaizm, chrześcijanie i sabejczycy, i ci, którzy wierzą w Boga i w Dzień Ostatni i którzy czynią dobro, wszyscy otrzymają nagrodę u swego Pana; i nie odczują żadnego lęku, i nie będą zasmuceni!}

Tłumaczenie wg. Buczackiego:
{Muzułmanie, Żydzi, Chrzcścianie, Sabejczykowie, którzy wierzyć będą w Boga i w dzień sadu, oraz dobrze czynić będą, otrzymają za to nagrodę z rąk Jego i wolni będą od mąk i bojaźni.}(w jego numeracji jest to werset 59)

Tłumaczenie wg. Ali Unal:
(Nie jest prawdą to, co twierdzą żydzi, lecz to:) Ci, którzy wierzą (wyznają, że są muzułmanami) i ci, którzy wyznają judaizm, a także chrześcijanie i Sabejczycy (oraz ludzie innego wyznania) – ktokolwiek szczerze wierzy w Boga i Dzień Ostateczny i czyni dobre, prawe dzieła; z pewnością, ich nagroda jest u ich Pana; nie będą się lękać ani smucić.}

Tłumaczenie wg. Samera Jamousa:
{„Zaprawdę, ci, którzy uwierzyli, którzy wyznają judaizm, chrześcijanie i sabejczycy. Ktokolwiek spośród nich wierzy w Boga i w Dzień Ostatni i czyni dobro, wszyscy otrzymają nagrodę u swego Pana; i nie odczują żadnego lęku, i nie będą zasmuceni!”}

Tłumaczenie wg. Hilaliego & Khana:
{Verily! Those who believe and those who are Jews and Christians, and Sabians, whoever believes in Allah and the Last Day and do righteous good deeds shall have their reward with their Lord, on them shall be no fear, nor shall they grieve.}

Tłumaczenie wg. Yusufa Aliego:
{Those who believe (in the Qur’an), and those who follow the Jewish (scriptures), and the Christians and the Sabians,- any who believe in Allah and the Last Day, and work righteousness, shall have their reward with their Lord; on them shall be no fear, nor shall they grieve.}

Tłumaczenie wg. Muhammada Asada:
{VERILY, those who have attained to faith [in this divine writ], as well as those who follow the Jewish faith, and the Christians, and the Sabians – all who believe in God and the Last Day and do righteous deeds – shall have their reward with their Sustainer; and no fear need they have, and neither shall they grieve.}

Pokrewny werset (5:69)

wg. tłumaczenia Bielawskiego:
{Zaprawdę, ci, którzy wierzą, ci, którzy wyznają judaizm, sabejczycy i chrześcijanie, ci, którzy wierzą w Boga i w Dzień Ostatni i którzy czynią dobro – niech się niczego nie obawiają; oni nie będą zasmuceni!}

wg. Buczackiego:
{Wierni, Żydzi, Sabcjczykowie i Chrześcianie, którzy wierzyć będą w Boga i dzień ostateczny, a żyć będą cnotliwie, wolni zostaną od bojaźni i udręczeń.} (w jego numeracji jest to werset 73)

wg. Hilaliego i Khana:
{Surely, those who believe (in the Oneness of Allah, in His Messenger Muhammad SAW and all that was revealed to him from Allah), those who are the Jews and the Sabians and the Christians, – whosoever believed in Allah and the Last Day, and worked righteousness, on them shall be no fear, nor shall they grieve.}

Wg. Yusufa Aliego:
{Those who believe (in the Qur’an), those who follow the Jewish (scriptures), and the Sabians and the Christians,- any who believe in Allah and the Last Day, and work righteousness,- on them shall be no fear, nor shall they grieve.}

werset 2:62إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخ

werset 5:69إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخ

W jednym i drugim jest warunek {من آمن بالله واليوم الآخ}

{Ktokolwiek wierzy w Boga i Dzień Ostateczny}