· Usul-us-Sunnah

Fundamenty Sunny: Koran jest Słowem Allaha (cześć 6)

Autor: Imam Ahmad bin Hanbal (zm. 241H)
Źródło: Foundations of the Sunnah // online-pdf (english)

22. A Koran jest słowem Allaha. Nie jest stworzony1. Nie należy być zbyt słabym, by otwarcie mówić że nie jest stworzony, i że Słowo Allaha nie jest odrębne od Niego [i.e. nie jest bytem samym w sobie], i żadna część Jego nie jest stworzona.

23. Wystrzegaj się argumentacji z kimś kto w tej kwestii wprowadza innowacje, i mówi że jego recytacja Koranu jest stworzona i tym podobne.

24. A ktokolwiek się wacha w tej kwestii, i mówi, „nie wiem czy jest stworzony czy też nie. Jest jedynie Słowem Allaha” ten jest innowatorem, tak samo jak ten kto mówi że jest stworzony. Zaprawdę, jest to Słowo Allaha, i nie jest stworzone.


1 Zobacz Ibn Khuzaimah, at-Tauhid, str. 136-165; al-Bayhaaqii, al-Asmaa was-Sifaat, 1/299-322; Al-Adżurrii, asz-Szari`ah, str. 75-96.