٧ FATAWA | fatwy

Czy wolno zabić kogoś pod przymusem?

Abu Bakr Ibn al-’Arabi
(zm. 543H – rahimahullâh)
źródło: al-Ahkam, 3/123

Uczeni nie mają różnych opinii co do tego, że zakazane (haram) jest zabić kogokolwiek pod przymusem.


Przyp. tłum.
Bezprawne odebranie ludzkiego życia, zakazane jest nawet jeśli jest się do tego zmuszonym, i przymus nie jest w tej kwestii żadnym usprawiedliwieniem.