١ ISLAM | praktyka

Mój brat jest mym wrogiem, ponieważ ze mną się nie zgadza…

Szeich `Abdul-`Aziz ibn `Abdullah ibn Baz
(zm. 1420H – rahimahullaah)
źródlo: Madżmu‘ul Fatawa wal-Maqalatul Mutanwwi’ah, 1/346

W religii Allaha nakazane jest, byśmy sprawiedliwie sądzili we wszystkich kwestiach. Al-Wala’ (miłość, lojalność) nie zależy od tego czy ktoś inny z tobą się zgadza, al-’Adaa (wrogość) nie wynika z tego że ktoś z tobą się nie zgadza. To wcale nie jest sprawiedliwością. Towarzysze Proroka (Sahabah – radiyallaahu ‘anhuma) mieli różne opinie w wielu kwestiach, a nie szkodziło to szczęściu i szczerości która między nimi istniała.

Tak więc wierzący sługa postępuje zgodnie z Prawem (Szari’ah), podąża za prawdą i daje pierwszeństwo dowodom. Mimo to, nie gnębi swego brata, nie jest wobec niego niesprawiedliwy, gdy powstają różnice opinii wynikające z Idżtihad (osobistego rozumowania), w kwestiach w których dowody nie są jasne. Dotyczy to także tych kwestii, gdzie różnice opinii istnieją z powodu różnych interpretacji dowodów.