١ ISLAM | praktyka

Mój brat jest mym wrogiem, ponieważ ze mną się nie zgadza…

Szeich `Abdul-`Aziz ibn `Abdullah ibn Baz (zm. 1420H – rahimahullaah) źródlo: Madżmu‘ul Fatawa wal-Maqalatul Mutanwwi’ah, 1/346 W religii Allaha nakazane jest, byśmy sprawiedliwie sądzili we wszystkich kwestiach. Al-Wala’ (miłość, lojalność) nie zależy od tego czy ktoś inny z tobą się zgadza, al-’Adaa (wrogość) nie wynika z tego że ktoś z tobą się nie zgadza. To… Czytaj… Mój brat jest mym wrogiem, ponieważ ze mną się nie zgadza…

٣ IHSAN | doskonałość

Traktuj innych ludzi jak chcesz, oni cię tak samo będą traktować

Imâm Muhammad bin Hibbân al-Bustî (zm. 354H – rahimahullâh) źródło: Rawdhat-ul-´Uqalâ’ wa Nuzhat-ul-Fudhalâ’, str. 70-73 Ten kto chce żyć na swój sposób, zanieczyści swe życie a miłość go ominie. Miłość innych osiągniesz jedynie gdy im pomagasz, byle byś tylko nie pomagał im w tym co zakazane. Każdy człowiek ma inne potrzeby i pragnienia. Tak jak… Czytaj… Traktuj innych ludzi jak chcesz, oni cię tak samo będą traktować

٣ IHSAN | doskonałość

Miłość jest jak żar węgla

Ibn-ul-Qaiyym al-Dżawziyyah (zm. 751H – rahimahullâh) źródło: ar-Raudhah, str. 274 Ibn Ahmar powiedział. Spytałem pewnej kobiety czym jest miłość. Odpowiedziała: „Miłość jest zbyt jawna by ją ukryć, zbyt skryta by ją ujrzeć. Jest jak żar węgla, jeśli go poruszysz zaczyna się żarzyć, jeśli zostawisz wygaśnie.

٢ IMAN | wiara, ٣ IHSAN | doskonałość

Jak powstają grzechy?

Ibn Radżab al-Hanbali (zm. 795H – rahimahullah) źródło:  Dżâmi´-ul-´Ulûm wal-Hikam, str. 444 Grzechy powstają z miłości tego co Allah nienawidzi, i vice versa. A podstawą tego jest to, że człowiek daje pierwszeństwo swej duszy, przed miłością do Allaha i obawą przed Nim. To z kolei jest brakiem obowiązkowego monoteizmu (Tauhid).

٣ IHSAN | doskonałość

Kto chce żyć długo i szczęśliwie…

Ibn-ul-Qaiyym al-Dżawziyyah (zm. 751H – rahimahullâh) źródło: ar-Raudhah, str. 100, 102 Ten kto chce żyć długo i szczęśliwie, niech spuści wzrok, i trzyma język za zębami. Podstawą fitny (próby, doświadczenia, niepowodzenia) jest to, że opuściłeś miłość do Allaha, Jego Słów, Imion i Atrybutów, i zastąpiłeś ją miłością do czego innego.

٣ IHSAN | doskonałość

Wzrok jest zwierciadłem serca

Ibn-ul-Qaiyym al-Dżawziyyah (zm. 751H – rahimahullâh) źródło: ar-Raudhah, str. 87-98 (streszczone) Oko jest zwierciadłem serca. Gdy sługa Boży spuszcza wzrok, to serce obniża pożądanie i pragnienie. Powtarzające się spojrzenia, to tak jak nawadnianie drzewa. Drzewo miłości będzie się [przez nie] rozrastać, i zniszczy serce, tak że będzie ono zajęte czym innym niż tym co jest… Czytaj… Wzrok jest zwierciadłem serca

٧ FATAWA | fatwy

Rozdawanie prezentów z okazji Eid (świąt)

Szeich Sâlih bin Fawzân al-Fawzân źródło: www.alfawzan.ws (00699-43.ra) Pytanie: Jaki jest werdykt względem rozdawania prezentów z okazji ´Îd (świąt)? Odpowiedź: Nie ma w tym nic złego. Wydawanie więcej na jedzenie, picie i prezenty oraz odwiedziny podczas ´Îd (świąt) to dobry uczynek. W ten sposób wiąże się kontakty i miłość między muzułmanami. A więc nie ma… Czytaj… Rozdawanie prezentów z okazji Eid (świąt)

٣ IHSAN | doskonałość, ٤ BID'AH | innowacje

Kochasz swego brata w Islamie?

Abû Nu’aym źródło: Hilyatu Al-Auliyâ` 7/34 Przekazane zostało że Sufyân Al-Thaurî – niech Allâh będzie dla niego Miłosierny – powiedział: Jeśli kochasz człowieka dla Allâha, i człowiek ten wprowadza innowację do Islâmu, a ty mimo tego nie czujesz do niego nienawiści, to tak naprawdę nigdy go nie kochałeś dla Allâha.

٢ IMAN | wiara

Warunkowa miłość względem Ahl-ul-Bayt

Imam Ad-Dhahabî źródło: Siyar A’lâm Al-Nubalâ`, 4/486. Przekazane zostało że Al-Hasan ibn Al-Hasan ibn ‘Alî bin Abî Tâlib – niech Allâh będzie dla niego miłosierny – powiedział do pewnego Rafidi: Kochaj nas, lecz jeśli będziemy nieposłuszni względem Allâha, to nienawidź nas; ponieważ gdyby Allâh miał dać komukolwiek korzyść z powodu pokrewieństwa z Wysłannikiem Allâha (sall… Czytaj… Warunkowa miłość względem Ahl-ul-Bayt

٣ IHSAN | doskonałość

Kilka słów o zakochaniu

Ibn-ul-Qaiyym al-Dżawziyyah źródło: ad-Da’,str. 246, 254 Zakochanie to przesadna miłość, która powoduje że osoba w której jest się zakochanym zwycięża twoje serce, tak że nieustannie o niej myślisz. Z początku zakochanie jest proste i słodkie, następnie jednak przenika serce i powoduje chorobę. Ostatecznie uśmierca serce. Zakochanie (’Ishq) jest chorobą która wynika z tego, że serce… Czytaj… Kilka słów o zakochaniu