٣ IHSAN | doskonałość

Kto chce żyć długo i szczęśliwie…

Ibn-ul-Qaiyym al-Dżawziyyah
(zm. 751H – rahimahullâh)
źródło: ar-Raudhah, str. 100, 102

Ten kto chce żyć długo i szczęśliwie, niech spuści wzrok, i trzyma język za zębami. Podstawą fitny (próby, doświadczenia, niepowodzenia) jest to, że opuściłeś miłość do Allaha, Jego Słów, Imion i Atrybutów, i zastąpiłeś ją miłością do czego innego.