١ ISLAM | praktyka

szirk nie będąc tego świadomym

Muhammad bin Salih Al-`Uthaimîn (zm. 1421H — rahimahullâh) ———————————- Pytanie: Zmarła pewna kobieta która mieszkała w jakimś Afrykańskim kraju, lecz robiła Tawaf dookoła grobów i składała ofiary zmarłym. Nie było tam uczonych którzy by mogli jej objaśnić Tauhid, dlatego też nie miała o tym wiedzy. Czy (szirk) może być jej wybaczony, i czy dozwolone jest by jej dzieci i inni (muzułmanie) prosili za nią o przebaczenie? Odpowiedź: Ale ona wyznawała Islam? … Skoro wyznawała Islam, i popełnia Szirk (bałwochwalstwo), nie wiedząc o tym, i nikt jej na to nie zwraca uwagi… Ona jest muzułmanką. Jest muzułmanką za którą odmawiana jest modlitwa pogrzebowa, ma być pochowana na cmentarzu muzułmańskim, i dzieci jej powinny się za nią modlić. Ona była nieświadoma. Nie była upomniana, i nie wiedziała. Nie było uczonych którzy mogli by ją upomnieć, a ona uważała siebie za muzułmankę. Czyli była nieświadoma, a Allah tabarak ta’ala powiedział: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا {…My nie karaliśmy nigdy, zanim nie wysłaliśmy posłańca.} (Surah al-’Isra’, 17:15)

Dodaj komentarz