٣ IHSAN | doskonałość

Dlaczego Abraham miał ofiarować swego syna?

Ibn-ul-Qaiyym al-Dżawziyyah
(zm. 751H – rahimahullâh)
źródło: ad-Dâ’ wad-Dawâ, str. 225

Celem nie było aby Ibrahim (Abraham) ofiarował swego syna (faktycznie). Celem było aby go ofiarował w sercu, tak aby miał w nim jedynie miłość do Allaha.