٢ IMAN | wiara, ٣ IHSAN | doskonałość

Jak powstają grzechy?

Ibn Radżab al-Hanbali
(zm. 795H – rahimahullah)
źródło:  Dżâmi´-ul-´Ulûm wal-Hikam, str. 444

Grzechy powstają z miłości tego co Allah nienawidzi, i vice versa. A podstawą tego jest to, że człowiek daje pierwszeństwo swej duszy, przed miłością do Allaha i obawą przed Nim. To z kolei jest brakiem obowiązkowego monoteizmu (Tauhid).