٣ IHSAN | doskonałość

Kiedyś ludzie wiedzieli za co byli karani

Abû Nu’aym
źródło: Hilyatu Al-Auliyâ`, 2/271; Tarikh Dimishq, 53/226

Gdy Muhammad Ibn Sirin był zadłużony, pogrążony był w smutku z tego powodu. Powiedział: „Wiem że to z powodu grzechu który popełniłem czterdzieści lat temu.” Spytano go, jaki to grzech popełnił. Odpowiedział: „Czterdzieści lat temu powiedziałem do pewnego człowieka: Ya muflis! (ty bankrucie).”*

Al-Darani powiedział: „Z powodu małej ilości grzechów, ludzie ci wiedzieli za co są karani. My zaś mając na sumieniu tak wiele grzechów, nie wiemy za które z nich jesteśmy karani.”

* Muhammad bin Salih Al-`Uthaimîn powiedział, „Zostało przekazane od Bogobojnych Przodków, że ten kto krytykuje wierzącego za grzech który popełnił, nie opuści tego świata zanim sam w ten grzech popadnie.” (Liqa’ Bab il Maftuh, 118)