٥ ​​​SIRAH | historia

„Złoty” Imam ad-Dhahabi

Dr. Muhammad at-Tamimi źródło: al-Arsh, 1/317 Muhammad ibn Ahmad ibn `Uthman ibn Qaymaz ibn `Abd Allah, Shams al-Din Abu `Abd Allah al-Turkmani al-Diyarbakri al-Fariqi al-Dimashqi al-Dhahabi al-Shafi`i, znany jako Imam ad-Dhahabi (złoty). Otrzymał swe przezwisko ze względu na ojca który był złotnikiem. Jego pradziadek Qaymaz at-Turkmani, pochodził z Turkmenistanu. Urodził się w Damaszku, w 673H,… Czytaj… „Złoty” Imam ad-Dhahabi