٣ IHSAN | doskonałość

Jak widzisz swe czyny?

Imam adh-Dhahabî (zm. 748H – rahimahullah) źródło: Siyar A’lâm Al-Nubalâ` 4:586.   Al-Hasan Al-Basrî – niech Allâh będzie z niego zadowolony – powiedział:   Osoba szczerze wierząca (mu’min) najlepsze wykonuje czyny, mimo to najbardziej się o nie obawia (czy zostaną one przyjęte od niej czy nie). Gdyby wydała na jałmużnę majątek, wielkości góry Uhud, nie… Czytaj… Jak widzisz swe czyny?

٣ IHSAN | doskonałość

Wiedza hipokryty

Al-Khatib al-Baghdadi (zm. 463H – rahimahullah) Iqtida’ al-’ilm al-’amal, nr. 47 'Abdullah bin al-Mut’az powiedział: Wiedza hipokryty (munafiq) jest w jego mowie, a wiedza wierzącego (mu’min) jest w jego uczynkach.

٢ IMAN | wiara

Hipokryta pogrążony w ciemnościach

Abu Dża’far Muhammad ibn Dżarir at-Tabarî (zm. 310H) źródło: At-Tafsîr Allah powiedział w Koranie (znaczenie) {Oni (hipokryci) są podobni do tego, który zapalił ogień, a kiedy ogień oświetlił to, co było wokół niego, Bóg zabrał im światło i pozostawił ich w ciemnościach, tak iż nie mogli widzieć.} (Surah al-Baqarah, 2:17) Qatâdah – rahimahullâh – powiedział:… Czytaj… Hipokryta pogrążony w ciemnościach