٢ IMAN | wiara

Hipokryta pogrążony w ciemnościach

Abu Dża’far Muhammad ibn Dżarir at-Tabarî (zm. 310H)
źródło: At-Tafsîr

Allah powiedział w Koranie (znaczenie)
{Oni (hipokryci) są podobni do tego, który zapalił ogień, a kiedy ogień oświetlił to, co było wokół niego, Bóg zabrał im światło i pozostawił ich w ciemnościach, tak iż nie mogli widzieć.} (Surah al-Baqarah, 2:17)

Qatâdah – rahimahullâh – powiedział:
Takie jest podobieństwo hipokryty (munâfiq); mówi lâ ilâha illallâh przez co żeni się z muzułmanką, dziedziczy muzułmanina, walczy u ich boku a jego krew i majątek są chronione. Gdy jednak nadchodzi śmierć, [szahadah – wyznanie wiary] nie ma gruntu w jego sercu a uczynki nie są rzeczywiste. Tak więc hipokryta (munâfiq) zostaje obnażony i pozostawiony w ciemnościach błądząc w nich, tak samo jak za życia był ślepy na prawa Allaha i posłuszeństwo wobec Niego, a głuchy na prawdę.