١ ISLAM | praktyka, ٧ FATAWA | fatwy

Małżeństwo kobiety która nie ma opiekuna

Imâm Ibn Qudâmah al-Maqdisî (zm. 620H – rahimahullah) źródło: al-Mughnî (9/363)   Jeśli kobieta nie ma opiekuna (łali) ani nie ma [muzułmańskiego] władcy [tam gdzie mieszka], Imam Ahmad uważa że kobietę powinien wydać za mąż uczciwy mężczyzna któremu ona daje zezwolenie. Powiedział odnośnie sołtysa pewnej wsi:   „Jeśli w Rustâq nie ma sędziego, to kobietę… Czytaj… Małżeństwo kobiety która nie ma opiekuna