١ ISLAM | praktyka, ٧ FATAWA | fatwy

Małżeństwo kobiety która nie ma opiekuna

Imâm Ibn Qudâmah al-Maqdisî
(zm. 620H – rahimahullah)
źródło: al-Mughnî (9/363)

 

Jeśli kobieta nie ma opiekuna (łali) ani nie ma [muzułmańskiego] władcy [tam gdzie mieszka], Imam Ahmad uważa że kobietę powinien wydać za mąż uczciwy mężczyzna któremu ona daje zezwolenie. Powiedział odnośnie sołtysa pewnej wsi:

 

„Jeśli w Rustâq nie ma sędziego, to kobietę która nie ma opiekuna (łali) wydaje za maż [inny] mężczyzna jeśli zapewni jej wartościowego męża i posag.”

 

Powodem jest, że gdyby opiekun (łali) był obowiązkiem przy ślubie, kobieta nie mająca opiekuna nigdy nie mogłaby wyjść za mąż, a na to nie wolno ją narażać.